BASES DEL CONCURS WORLD COSPLAY SUMMIT (WCS) XXII SALÓ DEL MANGA DE BARCELONA

WCS Inc. i FICOMIC organitzen un cop més la final espanyola del World Cosplay Summit (WCS). La parella guanyadora d’aquest concurs participarà en la gran final que tindrà lloc a Nagoya (Japó), previsiblement l’agost de 2017, tot i que les dates s’han de confirmar.

Llegiu les bases amb atenció. La inscripció online s’iniciarà el dijous 7 de juliol de 2016 a partir de les 19.00h a través de www.ficomic.com.

1. Els cosplayers només poden participar en equips de dues persones. El nombre total de participants serà de 40 parelles.

2. Els participants han d’haver nascut abans del 30 de juny de 1999 i tenir la nacionalitat espanyola o un permís permanent de residència a Espanya en vigor.

3. La final espanyola pel World Cosplay Summit 2016 tindrà lloc el diumenge 30 d’octubre de 2016 a partir de les 15.00h al costat de l’escenari, començant per la inspecció de les disfresses per part del jurat i seguint amb les actuacions. Els inscrits hauran de ser al recinte almenys 30 minuts abans de l’inici del concurs.

4. La inscripció online, a la que podran accedir 30 parelles, es farà a través del web de FICOMIC (www.ficomic.com) a partir de les 19.00h del dijous 7 de juliol de 2016. El termini d'inscripció online finalitzarà quan es cobreixin les 30 places, tenint com a data màxima el dijous 14 de juliol de 2016. La confirmació de la inscripció efectiva serà notificada per FICOMIC a cada equip per e-mail. Al confirmar la inscripció, FICOMIC sol·licitarà a cada parella imatges de referència dels personatges que representaran (per a la valoració de cada disfressa per part del jurat) així com un àudio de la seva actuació en una data determinada. Els inscrits online hauran de confirmar la seva participació a l'estand d'Inscripcions situat en Plaça Univers el diumenge 30 d’octubre de 2016, entre les 11.00h i les 13.00h. Cadascun dels inscrits online tindrà dues acreditacions al seu nom, que podrà recollir al taulell d'acreditacions del Saló del Manga, per assistir el mateix dia del concurs.

5. El diumenge 30 d’octubre de 2016 s'atorgarà un màxim de 10 places vacants i 10 places de reserva, després d'una selecció prèvia a l'escenari en la que podran participar fins a un màxim de 150 parelles de cosplayers. Els aspirants hauran de dirigir-se a l’estand d'Inscripcions, situat a la Plaça Univers, de 9.00h a 11.30h, on se'ls lliurarà una numeració. Els cosplayers aspirants realitzaran una breu desfilada a l'escenari entre les 12.00h i les 13.00h perquè el jurat valori la seva caracterització. Serà el jurat qui triï un màxim de 10 concursants i un màxim de 10 reserves del WCS. Els seleccionats pel jurat s’hauran de dirigir a continuació a l’estand d'Inscripcions per registrar les seves dades i lliurar les imatges de referència dels seus personatges (per tal que el jurat valori les disfresses) i l'àudio de la seva actuació (en format àudio CD o arxiu mp3 ) per participar a la final del WCS.

6. Els participants hauran de lliurar el dia del campionat un CD o arxiu mp3 que contingui únicament el tema musical escollit, enregistrat en format mp3 o Àudio CD, i portar un full de mida DIN A4 imprès a color amb els personatges originals, per a la valoració dels seus vestits.

7. Les disfresses han d’estar basades en personatges de manga japonès, anime japonès, tokusatsu japonès (series d’imatge real; ex. Ultraman, Kamen Rider, etc.) o videojocs japonesos. Les disfresses dels dos membres de l’equip han de pertànyer obligatòriament al mateix manga, anime, tokusatsu o videojoc.

8. Les disfresses han de ser fetes a mà. No es permeten les disfresses prefabricades o d’encàrrec. En la confecció del vestit es poden utilitzar accessoris o parts prefabricades, sempre i quan el participant els hagi modificat de forma evident. Els participants pujaran les seves disfresses i atrezzos a l’escenari sense l’ajut de tercers. Disposaran d’un minut per fer-ho. No es permetran efectes especials que vagin endollats a la xarxa elèctrica, generador o qualsevol altra mena de connexió. També estan prohibits els efectes de foc o fum, crackers que continguin pólvora i llums làser.

9. Els participants han de realitzar una coreografia amb música de la seva elecció. La durada de l’actuació no pot excedir els 2 minuts.

10. El jurat escollirà directament la parella guanyadora. El premi consistirà en la participació a la final mundial del World Cosplay Summit, a la ciutat japonesa de Nagoya l’estiu de 2017. El jurat triarà també un segon classificat. En cas que, per qualsevol circumstància, l'equip guanyador no pogués assistir a la gran final mundial del WCS de Nagoya seria substituït pel segon classificat. En el cas excepcional que tampoc el segon classificat pogués participar a la final mundial del World Cosplay Summit, l'organització assignaria directament la parella participant. La parella classificada en segon lloc rebrà premis de consolació consistents en productes de manga, anime, videojocs i merchandising oferts per cortesia de les empreses col·laboradores.

11. El jurat valorarà l’originalitat, el bon gust, la bellesa i la confecció de les disfresses, a més de la coreografia i la posada en escena dels concursants en la seva actuació.

12. Per valorar la confecció, el jurat revisarà les disfresses de totes les parelles concursants a les 15.00h del diumenge 30 d’octubre de 2016, abans que comencin les actuacions, al costat de l’escenari. Cada parella concursant lliurarà al jurat la imatge de referència dels seus vestits, per a una correcta valoració i puntuació dels mateixos. Les parelles que no estiguessin al seu lloc a aquesta hora no podran passar la revisió de la confecció de les seves disfresses i consegüentment no tindran la corresponent puntuació per part del jurat.

13. D’acord amb el Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit que els participants facin servir en l’actuació armes de foc, de metall i altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. També es prohibeix l’ús d’elements perillosos per a la integritat física de les persones com ara material pirotècnic i inflamable. Només es permeten imitacions d’armes fetes de plàstic, cartró i altres materials que no comportin perill ni per als concursants ni per al públic assistent.

14. Es poden escampar objectes sobre l’escenari durant la representació, però està prohibit deixar brut, marcar o danyat l’escenari. Queda prohibit qualsevol element que requereixi temps per a la seva neteja de l’escenari. No es permetran efectes especials que vagin endollats a la xarxa elèctrica, generador o qualsevol altra mena de connexió.

15. L’organització i el jurat es reserven el dret d’adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada en aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, i no s’hi podrà formular cap reclamació. Tampoc es podran fer reclamacions en el cas que la final espanyola del World Cosplay Summit canviï de data, ubicació o finalment s’hagi de cancel·lar.

16. La participació en el concurs suposa la renúncia expressa a qualsevol reclamació contra WCS Inc. i FICOMIC com a organitzadors de la final espanyola del World Cosplay Summit en el marc del XXII Saló del Manga de Barcelona i la plena acceptació de les bases. L’organització resoldrà tots els dubtes referits a la seva interpretació. FICOMIC queda exempt de qualsevol responsabilitat que es derivi de canvis en el reglament del World Cosplay Summit, modificacions de dates i ubicació o cancel·lació de la final mundial del World Cosplay Summit.

17. Al participar en el Concurs del WCS, els concursants cedeixen a FICOMIC, de forma automàtica i definitiva, tots els drets de propietat intel·lectual així com els d'explotació de l'obra derivada, creacions o invencions objecte d'aquest concurs i que hagin estat acceptades per FICOMIC. Consenten així mateix i automàticament la utilització, publicació i reproducció sense limitació per part de FICOMIC de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclòs Internet o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o informatius, sempre que aquests es relacionin amb la present competició, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici.[1] 

18. A continuació s’adjunta document amb les condicions de participació a la gran final mundial del World Cosplay Summit que tindrà lloc a Nagoya l’estiu del 2017, que conté les regles que haurà de seguir la parella guanyadora a la preselecció que se celebrarà al XXII Saló del Manga de Barcelona.

 
BASES DEL CONCURS WORLD COSPLAY SUMMIT (WCS) XXII SALÓ DEL MANGA DE BARCELONA DOWNLOAD
BASES DEL CONCURS WORLD COSPLAY SUMMIT (WCS) XXII SALÓ DEL MANGA DE BARCELONA
Es requereix una versió actualitzada deAcrobat Reader per visualitzar aquest document.
Descarregui de ser necessari la actualització de Adobe Acrobat Reader des de aquí.

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ PER ALS COSPLAYERS

El World Cosplay Summit està format per la Desfilada de Cosplay, el Campionat de Cosplay i altres activitats promocionals.

 

A. Normes de Participació en el World Cosplay Summit per països i representants regionals.

1.   Cada país estarà representat per un equip de dos cosplayers.

2. Per participar a una competició preliminar, els cosplayers hauran d’aportar prova de ciutadania o residència permanent del país o àrea on tingui lloc l'esdeveniment.

En el cas d'un país on més del 50% dels residents siguin estrangers les següents regles s'apliquen també per a la participació per a l'esdeveniment previ:

 • Tenir el dret de residència permanent al país o regió en qüestió.
 • Haver nascut al país o regió en qüestió.

Es prega contactar amb l'organitzador nacional del WCS en cas de dubte sobre la qualificació de representació nacional.

3. Els països participants al WCS poden aplicar restriccions a la participació d'antics representants del WCS mitjançant la prohibició de la seva participació en la competició preliminar entre 1 i 2 anys, si això fos necessari. Aquesta prohibició pot aplicar-se també a cosplayers que hagin canviat de parella. La norma pot variar segons el país i regió.

4. Cal portar al Japó un mínim de 3 disfresses de Cosplays: una per a la desfilada, una per al Campionat de Cosplay i una altra per a les visites de cortesia.

5. Les disfresses han de fer referència a l’anime japonès, al manga japonès, al tokusatsu japonès (series d’imatges reals; ex. Ultraman, Kamen Rider, etc.) i als videojocs japonesos.

No es permetran Dojinshi ni personatges especials de pel·lícules amb actors reals basats en manga o anime (ex. Dragonball Evolution, etc.).

Si s’escollís una disfressa relacionada amb un joc, el personatge hauria de ser clarament japonès (ex. cap personatge de Disney ni d’Star Wars, encara que el joc hagi estat produït al Japó).

6. Per al Campionat de Cosplay, les caracteritzacions dels dos personatges de la parella han de pertànyer al mateix manga, anime, tokusatsu o videojoc japonès.

No és necessari unificar disfresses per a la resta d’esdeveniments del WCS.

7. Les disfresses per als esdeveniments del World Cosplay Summit (Campionat WCS, desfilada i aparicions davant els mitjans de comunicació) han d’haver estat fetes a mà pels mateixos participants. En el Campionat WCS no són permeses disfresses comprades, tot i que sí que poden utilitzar-se (encara que no es recomana) a la desfilada i en aparicions davant dels mitjans de comunicació.

Es permet a familiars i amics ajudar en la confecció de les disfresses (però és preferible que estiguin fetes personalment pels participants).

8. Tot cost per excés de pes en l’equipatge quan s’enviïn les disfresses i altres materials anirà a càrrec del participant. Es prohibeix realitzar el seu enviament al Japó per endavant, ni per avió ni per  vaixell.

9. Els concursants hauran d’estar disponibles per anar al Japó i romandre-hi deu dies, durant el World Cosplay Summit.

10. Cal tenir 18 anys o més quan viatgi al Japó.

En cas que els participants siguin menors d’edat hauran de disposar de permís patern per viatjar pel seu compte al Japó.

Les restriccions en termes d’edat poden variar segons el país.

11. Els participants han de cooperar de forma positiva per assegurar l’èxit del World Cosplay Summit.

12. Els mitjans de comunicació -com ara programes de TV, pàgines d’Internet, diaris, revistes, etc- podran fer ús de les fotografies i imatges preses durant les competicions preliminars anteriors al World Cosplay Summit on apareguin els participants. En aquests casos, no es produirà cap compensació.

13. Tots els drets d’imatge en qualsevol mitjà de comunicació -com les noticies en programes de TV o altres tipus de mitjans relacionats amb el World Cosplay Summit, activitats de promoció en premsa escrita, així com qualsevol esdeveniment o representació, anuncis del World Cosplay Summit que tinguin lloc amb anterioritat al Summit i durant la seva estada al Japó- seran propietat del Comitè Executiu del World Cosplay Summit.

14. En finalitzar el World Cosplay Summit, les imatges/seqüències de cosplayers, fotografies, emissió de programes, pàgines d’Internet, DVDs, etc. estaran sota la jurisdicció del Comitè Executiu del World Cosplay Summit. No es produirà cap compensació per l'ús d'aquestes imatges per part dels mitjans de comunicació (cal que els participants signin el formulari annex, acceptant aquest punt).

15. Cal enviar els documents i l’arxiu de so en el termini d’un mes abans del Campionat de Cosplay.

Material que cal lliurar:

 • Full de representació (Inclòs qualsevol diàleg)
 • Imatges dels personatges (portant els mateixos vestits que s’utilitzaran durant el Campionat)
 • Informe sobre la construcció de la disfressa ((Utilitzar el format dissenyat pel Secretariat del WCS)
 • Informació sobre els accessoris grans (mides, imatges, col·locació a l’escenari i pes de cada element)
 • Música en arxiu de so (MP3, etc) Pel·lícula de fons (només arxius MOV, AVI, WMV)
 • Contracte de participació a l’actuació.
 • Cal enviar aquest material tan aviat com sigui possible, un cop s’hagi guanyat la competició preliminar a cada país.

El WCS pot utilitzar les dades presentades i els informes de construcció de vestuari i imatges de fons, lliurement, excepte per a ús comercial.

 

B. Altres normes per al Campionat de Cosplay

1. Totes les disfresses, accessoris de mà (incloent armes) i decorats d'escenari han de ser fets a mà. En principi, està prohibit utilitzar elements disponibles comercialment com ara les rèpliques d'espases. Si s'utilitzessin, no s'inclouran en la secció de "Petits accessoris" durant la valoració per part del jurat d’habilitat tècnica.

2. Caldrà prendre totes les precaucions de seguretat necessàries amb les armes i accessoris d'escenari que s’utilitzin. En el cas que el Secretariat del WCS considerés que un accessori utilitzat en la representació pot ser perillós per al públic (per exemple, que es pogués escórrer de les mans i danyar alguna persona del públic), el Secretarial del WCS pot prohibir-ne l'ús.

3. El pes de tots els equips, disfresses i accessoris per a l’actuació en el Campionat de Cosplay està limitat a un màxim de 40 Kg en total per parella. Preguem que especifiqueu el pes de cada element juntament amb la resta de material, segons detalls al punt A-14.

4. El pes de tots els accessoris grans que es pugin a l’escenari abans de l’actuació en el Campionat de Cosplay pot ser d’un màxim de 10 Kg en total. Les dimensions dels accessoris estaran limitades a 2100 mm de longitud, 2100 mm d’amplada i 900 mm de profunditat.

5. El màxim d’accessoris grans que es podrà pujar a l’escenari és de 3 elements. Les dimensions dels accessoris portats a mà per a l’escenari s’han de notificar a les oficines centrals del WCS per escrit, amb acompanyament de fotografies.

6. Es prohibeix copiar directament tant logotips com grafismes originals en equips i accessoris.

7. Caldrà tenir preparada la música per a l’actuació. S’haurà de presentar per avançat un full de representació indicant el que s’interpretarà. Cal tenir en compte que està prohibit utilitzar la veu dels intèrprets de les músiques originals. La música s’ha d’enviar en format d’arxiu de so.

8. Quan apareguin a la pantalla de l'escenari les paraules utilitzades durant l'actuació en subtítols japonesos, es recomana utilitzar la llengua nativa per a recitar el text.

9. L’actuació al Campionat de Cosplay pot ser la mateixa que s’hagi interpretat en la competició preliminar. En aquest cas, s’haurà de millorar per assolir el nivell apropiat que requereix el Campionat.

10. Cal limitar-se estrictament al temps màxim de 2 minuts i 30 segons. El personal de l’escenari instal·larà un màxim de 3 accessoris d’escenari abans de la vostra actuació i els retirarà al final de la mateixa. Es disposarà de 40 segons per efectuar els canvis necessaris abans que el grup següent comenci la seva actuació.

11. Els 3 accessoris d’escenari no seran objecte d’avaluació per part dels jutges.

12. L'accés als bastidors del Campionat de Cosplay estarà únicament permès als 2 cosplayers representants i als 2 organitzadors / intèrprets / voluntaris que es designin.

El representant del país organitzador haurà de nomenar/determinar abans de l'esdeveniment qui seran els organitzadors / intèrprets / voluntaris del seu país.

Familiars, amics i mitjans de comunicació disposaran de seients reservats per a ells, havent de romandre entre el públic.

13. Ni l’organitzador, ni el personal del WCS, ni qualsevol altra persona podran prestar cap ajuda durant la representació a l’escenari (membres del personal d’escenari l’ajudaran per al muntatge dels seus accessoris a l’escenari).

14. Es poden escampar objectes durant la representació, però es prohibeix deixar brut, marcar o danyar l’escenari. Queda prohibit qualsevol element que requereixi temps per a la seva neteja de l’escenari. (Veure el punt B-16 sobre què no es pot utilitzar).

15. Es prohibeix que la representació arribi fins a la zona de públic.

16. Estan prohibits els efectes especials, etc. que utilitzin els materials següents:

 • Pols, petits confetis metàl·lics (lamé)
 • Foc (fum), aigua
 • Confetis de paper inferiors a 2 cm (incloent-hi pètals de flors i plomes llançades a l'escenari)
 • Es poden utilitzar confetis de paper superiors als 2 cm (limitat a un màxim de 100 unitats).
 • Crackers que continguin pólvora.
 • Es permet utilitzar crackers sense pólvora. No obstant això, els confetis de paper que surtin expulsats d'un cracker han de respectar la norma abans esmenada de ser superiors a 2 cm.

El Secretarial del WCS pot interrompre qualsevol actuació que consideri perillosa o obstacle per als equips d'escenari. Si teniu previst algun efecte especial d'escenari, preguem que consulteu amb antelació el Secretariat del WCS.

17. Encara que es puguin utilitzar els següents materials per a efectes especials, únicament es permetran aquells equips que tinguin l'aprovat del Secretariat WCS.

Llums làser

 • Atès que la legislació japonesa restringeix la sortida de llums làser per raons de seguretat, s’autoritzen només els aparells que el Secretariat WCS especifiqui. Si desitgeu utilitzar una llum làser, cal que ho consulteu al Secretariat del WCS.

 

C. Criteris del Jurat del Campionat de Cosplay

La valoració del Jurat es durà a terme en 2 parts:

 • Valoració a l'escenari
 • Valoració de l'habilitat tècnica

1. Valoració a l'escenari

Cada jurat de l'escenari al Campionat de Cosplay pot atorgar 10 punts a la Representació, 5 punts a l'Expressió en Escena de la Disfressa i 5 punts a la Fidelitat amb el Personatge, amb un màxim de 20 punts en total.

a. Representació (10 punts): Bellesa artística de la representació, inventiva, espectacularitat i fluïdesa en l'actuació.

b. Expressió a l’escena de la Disfressa (5 punts): Fidelitat als moviments, imatge i moviment de la disfressa en relació amb el personatge original, impacte visual a l'escenari de la disfressa.

c. Fidelitat amb el Personatge (5 punts): Fidelitat de la representació amb personatge i història originals.

 • Si un equip incomplís la regla de temps límit a l'escenari (B-10), se li imposarà una penalització en els punts obtinguts a l’apartat de Representació.
 • 10% de descompte en la puntuació total per excedir el límit de temps fins a 10 segons. 25% de descompte en la puntuació total per excedir el límit de temps per sobre dels 10 segons.

2. Valoració de l'habilitat tècnica

Els organitzadors nacionals duran a terme la valoració tècnica abans que el Campionat se celebri i s'afegirà la seva puntuació a la del jurat d'escenari.

Cada organitzador nacional pot atorgar fins a 100 punts. Es calcularà una puntuació mitjana que es multiplicarà pel nombre de jutges del Campionat i seguidament es dividirà per 10 per obtenir la puntuació final corresponent a l'habilitat tècnica.

 • Es valorarà l'habilitat tècnica de les disfresses que es portin a l’escenari i els seus accessoris de mà.
 • Les pantalles en segon pla o accessoris grans a l'escenari no seran objecte de valoració.
 • L’organitzador d'un determinat país no valorarà l'equip del seu propi país.
 • Habilitat tècnica (100 punts):

Els 100 punts atorgats pel jurat que valori l'habilitat tècnica es subdividiran en les següents subcategories:

a. 40 punts per la fidelitat de la disfressa

b. 40 punts per la qualitat de la disfressa

c. 20 punts per la tècnica.

La fidelitat es determina comparant directament la disfressa amb les il·lustracions originals. Una disfressa que sigui idèntica a les il·lustracions originals hauria de rebre 40/40, mentre que la disfressa que no s'assemblés gens a les il·lustracions originals hauria d'obtenir 0/40.

La qualitat es valora a partir de diversos factors, incloent-hi si la disfressa està ben armada, com s'ajusta al concursant, la pulcritud en les pintures, costures, etc.

La tècnica es marca com una manera de recompensar l'habilitat. Una disfressa confeccionada amb una àmplia varietat d'habilitats difícils rebrà una puntuació superior en aquesta categoria que una disfressa amb poques i simples tècniques. Es tracta més aviat de la qualitat de la tècnica que de la quantitat.

 • La Guia per examinar l'Habilitat Tècnica ha de ser utilitzada com a referència per a la valoració.
 • Si es comprovés que un equip incompleix les regles de disfressa detallades en aquest document, el jurat a càrrec de la valoració de l'habilitat tècnica podrà penalitzar-lo en la seva puntuació d'habilitat tècnica. La penalització variarà en funció de les regles que s'hagin incomplert.

3. En cas d'empat en el recompte final de punts, les votacions del jurat d'escenari determinaran l’ordre.

 • En cas d'empat després de la votació del jurat d'escenari, els jutges del Campionat escolliran el guanyador mitjançant votació per majoria simple entre els dos equips que estiguin empatats.

Materials amb continguts prohibits:

 • Material de videojocs que la Ethic Organization of Computer Software o la Contents Soft Association considerin inapropiats per a la venda a menors d’edat (menors de 18 anys).
 • Material de vídeo que la Nihon Ethics of Video Association o la Visual Soft Contents Industry Coop. considerin inapropiats per a la venda a menors d’edat (menors de 18 anys).
 • Material que la Publishing Ethics Association o els mateixos editors considerin inapropiats per a la venda a menors d’edat (menors de 18 anys).
 • Altres materials que el Comitè Executiu del WCS consideri inapropiat (en essència, material considerat per a adults).

Explícitament prohibits:

 • Material de videojocs que la Computer Entertainment Rating Organization (NPO) consideri inapropiat per a la venda a menors d’edat (menors de 18 anys).
 • Us preguem dirigir-vos al personal del WCS per qualsevol consulta sobre la interpretació del Reglament o sobre la resolució de casos concrets.

 

Modificació del 1 juny 2016

Secretariat del World Cosplay Summit


Sentim informar que la inscripció ha finalitzat


En compliment de l’establert en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FICOMIC, amb la finalitat de poder realitzar els concursos organitzats. Així mateix, li informem de la seva possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic a wcs@ficomic.com. Els usuaris que facilitin les seves dades de caràcter personal, presten el seu consentiment exprés a FICOMIC per que puguin ser comunicades per la seva utilització en la realització d’activitats pròpies del Saló Internacional del Còmic de Barcelona o del Saló del Manga de Barcelona. Els usuaris queden informats que aquesta comunicació pot produir-se en el mateix moment en què es proporcionen les dades a FICOMIC.

Contacte
C/. Palau, 4 - 08002 Barcelona (Spain)
info@ficomic.com


© 2006 - 2018 FICOMIC
Xarxes socials
FICOMIC_manga FICOMIC_salon
Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes (cookies). L'usuari pot evitar la generació de galetes (cookies) i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.

Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes (cookies) al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes (cookies)

Aquesta web utilitza galetes (cookies) temporals de sessió i galetes (cookies) permanents. Les galetes (cookies) de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes (cookies) permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes (cookies) tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes (cookies) de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes (Cookies) d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes (cookies) de tercers

També es poden instal·lar galetes (cookies) de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

Gestionar les galetes (cookies) al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les 'cookies' instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes (cookies) al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.